دانلود رایگان مدل سه بعدی ****طراحی ، سه بعدی سازی ورندرینگ پروژه های طلا و جواهرات،طراحی صنعتی و مکانیک در محیط نرم افزارهای: Solidwork 3dmax Rhinoceros Matrix Keyshot V-ray ****خدمات پرینت سه بعدی طلا و جواهرات ،محصول ،ارائه نمونه اولیه،تندیس و... مهندس مجید ملک زاده 09357509800 مشاوره و آموزش طراحی سه بعدی با نرم افزار راینو و ماتریکس در طراحی جواهرات ،روشنایی و طراحی محصول Instagram: @majidmlk https://instagram.com/majidmlk http://3DFILES.mihanblog.com 2020-09-27T03:56:20+01:00 text/html 2019-11-14T20:45:44+01:00 3DFILES.mihanblog.com مجید ملک زاده رزومه کاری و برخی افتخارت مهندس مجید ملک زاده مدیریت سایت تری دی فایلز و تریدی جیول http://3DFILES.mihanblog.com/post/195 <div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/l574616_Resume.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/v215823_1101.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/f036953_a_design.png" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/p427427_11.jpg" alt=""></div> text/html 2019-11-14T20:35:22+01:00 3DFILES.mihanblog.com مجید ملک زاده نیلوفر ایرانی در مسابقات A design award ایتالیا http://3DFILES.mihanblog.com/post/194 <font face="Mihan-Iransans" size="3"><b> نیلوفر ایرانی اثر شناخته شده مجید ملک زاده که برنده جایزه آیدیران 97 در بخش جواهرات شده بود این بار در مسابقات A design award ایتالیا خوش درخشید.</b></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>تصویر زیر گواهی شرکت و کسب گواهی اعتبار Runner up در مسابقات طراحی ایتالیا می باشد.</b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/f036953_a_design.png" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/v215823_1101.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">نیلوفر ایرانی</font></div> text/html 2019-11-13T17:08:09+01:00 3DFILES.mihanblog.com مجید ملک زاده نیلوفر ایرانی برنده جایزه آیدیران 97 http://3DFILES.mihanblog.com/post/193 <div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">نیلوفر ایرانی اثر برگزیده مجید ملک زاده برنده جایزه آیدیران 97 (جایزه طراحی صنعتی ایران) در بخش جواهرات شد.این اثر مفهومی با الهام از گل نیلوفر و لحظه پیدایش زمین طراحی شده است و زمین را به مانند سرمایه ای گرانمایه و مرواریدی ارزشمند در عرصه جواهرات می داند. تصاویر زیر اطلاعات بیشتری را در مورد این اثر مفهومی در اختیارتان قرار خواهد داد.</b></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b style=""><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b style=""><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b style=""><br></b></font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/i671996_1.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/l504019_2.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/x202453_3.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/e163626_4.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/w647510_52.jpg" alt=""></div> text/html 2019-11-13T15:48:57+01:00 3DFILES.mihanblog.com مجید ملک زاده طراحی قالب لاستیک انگشتر مدال گوشواره و... http://3DFILES.mihanblog.com/post/192 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="7"><b style="">طراحی و ساخت و برش لاستیک جهت تولید انبوه انگشتر گوشواره مدال طلا نقره و ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="7"><b style="">طراحی و تولید حرفه ای قالب های سنگ روی موم ،پایه جواهرات، مارکیز و طرح مارکیز با بهترین کیفیت.</b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/n738623_2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/t561338_1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-01-22T18:23:47+01:00 3DFILES.mihanblog.com مجید ملک زاده A' Design Award - Call for Participants http://3DFILES.mihanblog.com/post/191 <div style="text-align: left; direction: ltr;"><div style="direction: ltr;"><font face="times new roman, times, serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/gl4x_square-logo-with-text.jpg" alt=""></font></div><div style="direction: ltr;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b><br></b></font></div><div style="direction: ltr;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b><br></b></font></div><div style="direction: ltr;"><font face="times new roman, times, serif"><font size="5"><b>A' Design Award&nbsp;</b></font><b style="font-size: x-large;">the largest international design competition in the world, which has thousands of designers annually, and its information is accessible on the following site:</b></font></div><div style="direction: ltr;"><font face="times new roman, times, serif"><b style="font-size: x-large;"><br></b></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><a href="https://competition.adesignaward.com" target="" title=""><font size="5" color="#cc0000" face="times new roman, times, serif"><b>https://competition.adesignaward.com</b></font></a></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font size="5" face="times new roman, times, serif" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font size="5" face="times new roman, times, serif" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="times new roman, times, serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/g0zn_logo-horizontal-2-715.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>Design Award is a superior certificate for winners, and brigades can build wider relationships with employers and find job promotion.</b></span></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="times new roman, times, serif"><font size="5"><b>In this competition, the best designs will be awarded, and every year an exhibition of works by the best designers will be held. Also unique designs will be issued to the designer and the selected works will be published in the&nbsp;&nbsp;</b></font><b style="font-size: x-large;">A' Design Awards&nbsp;</b><font size="5"><b>yearbook.</b></font></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="times new roman, times, serif"><font size="5"><b style="">This is a great opportunity،&nbsp;</b></font><font style="" size="5"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">All winners are invited and unlike some other awards, the participation to Gala-Night is free of charge.</b></font></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="times new roman, times, serif"><font style="" size="5"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></b></font></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b>The following designs are some of the winners of the competition last year:</b></font></span></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="times new roman, times, serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://competition.adesignaward.com/award-winning-design.php?ID=61862" alt=""></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><h1 style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" style="" size="5"><font color="#333333">1-</font>Kashan Dome Collection Jewelry by Anousha Razavi</font></h1><div><font face="times new roman, times, serif" style="" size="5"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" style="" size="5"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" style="" size="5"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/ldv7_award-winning-design_(2).png" alt=""></font></div></div><h1 style="font-size: 1.33em; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="https://competition.adesignaward.com/designer.php?profile=216977" style="text-decoration-line: none; color: rgb(204, 0, 0);"><font face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></a></h1><h1 style="font-size: 1.33em; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="times new roman, times, serif"><font color="#333333" style="font-size: x-large;"><b>About winning design:</b></font><span style="font-size: x-large;">A mesmerizing collection inspired by the heavenly ceiling in the Kashan Bazar, an ancient city known for its’ beauty in architecture and art. This collection in 18k yellow gold, diamonds, tourmalines, Swiss blue topaz, amethysts and London blue topaz is inspired by details of the Grand Bazaar’s dome in the city of Kashan. In the ancient architecture, ceilings were known to be the passage from earth to the heavens. This Collection of jewelry captures the flower one sees looking up at the heavens in the central dome. Similar to the stained glass used in the mosaics, all stones used in this collection were hand cut with the highest level of attention to details and color. All stones are hand set within the handcrafted pieces of jewelry and finished with a sprinkle of diamonds. This collection brings design and architecture together in a vibrant array of wearable art in form of jewelry.</span></font></h1><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="times new roman, times, serif" style="" size="5"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></b></font></div><div style="text-align: center; direction: ltr;"><font face="times new roman, times, serif" style="" size="5"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51);">--------------------------------------------</span></b></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="times new roman, times, serif" style="" size="5"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></b></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="times new roman, times, serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://competition.adesignaward.com/award-winning-design.php?ID=57916" alt=""></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="times new roman, times, serif" style="" size="5"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></b></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font style="" size="6" face="times new roman, times, serif"><b style=""><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></b></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font style="" size="5" face="times new roman, times, serif"><b style=""><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></b></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="times new roman, times, serif"><b><font size="5">2-</font><span style="font-size: x-large;">Blooming Folding Eyewear by&nbsp;</span><a href="https://competition.adesignaward.com/designer.php?profile=189032" style="font-size: x-large; text-decoration-line: none;">Sonja Iglic</a></b><font size="5"><span style="font-weight: bold;"><br></span></font><font size="5"><br><br></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/82vy_award-winning-design.png" alt=""><font size="5"><br><br><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#333333"><b>About winning design:</b></font><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 51);">Inspiration comes from growth and metamorphosis of all beings. Blooming flowers are used as symbols of change and development and are presented as movable petals. I intended to create multi purpose items, that can adapt to specific needs of the wearer by personal changes throughout the day.</span></font></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="times new roman, times, serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://competition.adesignaward.com/award-winning-design.php?ID=65682" alt=""></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="times new roman, times, serif" style="" size="5"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></b></font></div><div style="text-align: center; direction: ltr;"><font color="#333333" face="times new roman, times, serif" size="5"><b>--------------------------------------------</b></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="times new roman, times, serif" style="" size="5"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></b></font></div><h1 style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif">3-Freedom Inspirational Jewellery by&nbsp;<a href="https://competition.adesignaward.com/designer.php?profile=218198" style="font-size: x-large; text-decoration-line: none;">Faith Hilda Quek</a></font></h1><div><font face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/9qzq_award-winning-design_(1).png" alt=""></font></div><div><font face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif"><br></font></div><font size="5" face="times new roman, times, serif"><font color="#333333"><b>About winning design: Heartened by the personal story of a client who found her courage and inner strength as a single mother to her two beloved sons, Faith was commissioned to create for her the original Freedom ring to celebrate her newfound freedom. Dressed in gorgeous rose gold, subtle curves portray the gentle spirit of a woman while the broad facet reflect her generous and giving heart. The trilogy of diamonds represent each gem of a child whom she loves dearly, close to her heart &amp; a reminder of self love. This first ring inspired the birth of the suite of Freedom collection.</b></font></font><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font color="#333333" size="5" face="times new roman, times, serif"><b>For more information about winners, visit the link below:</b></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font color="#333333" face="times new roman, times, serif" size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><a href="https://competition.adesignaward.com/winners.php" target="" title=""><font size="5" color="#cc0000" face="times new roman, times, serif"><b style="">https://competition.adesignaward.com/winners.php</b></font></a></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font color="#333333" face="times new roman, times, serif" size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><font face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: left; direction: ltr;"><div style="direction: ltr;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b style=""><font style="" size="5" face="times new roman, times, serif">The Winners' Certificate explains type of award won, and is signed by the President, Vice-President and Jury Coordinator of A' Award.</font></b></span></div><div style="direction: ltr;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b style=""><font style="" size="5" face="times new roman, times, serif">&nbsp;</font></b></span></div><div style="direction: ltr;"><font face="times new roman, times, serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/i2jq_design-award-certificate.jpg" alt=""></font></div><div style="direction: ltr;"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#cc0000"><br></font></div><div style="direction: ltr;"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#cc0000"><br></font></div><div style="direction: ltr;"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#cc0000"><br></font></div><div style="direction: ltr;"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#cc0000"><br></font></div><div style="direction: ltr;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><b>In the end, I promise to be proud of winning the&nbsp;A' Design Award, an international competition, with world awards and World honors.</b></font></div><div style="direction: ltr;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="direction: ltr;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><b style="">Majid Malekzadeh</b></font></div><div style="direction: ltr;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><b style=""><br></b></font></div><div style="direction: ltr;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><b style=""><br></b></font></div><div style="direction: ltr;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b>Sign up now to keep up with your colleagues:</b></font></div><div style="direction: ltr;"><a href="https://competition.adesignaward.com/registration.php" target="" title=""></a><div style="direction: ltr;"><a href="https://competition.adesignaward.com/registration.php" target="" title=""></a><a href="https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;hl=fa&amp;rurl=translate.google.com&amp;sl=en&amp;sp=nmt4&amp;tl=fa&amp;u=https://competition.adesignaward.com/registration.php&amp;xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248,15700253&amp;usg=ALkJrhi0o-QvuOBB1RCK4AEtygCFa0MHyw" style="text-decoration-line: none; color: rgb(204, 0, 0); text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b>https://competition.adesignaward.com/registration.php</b></font></a></div><div style="direction: ltr;"></div></div><a href="https://competition.adesignaward.com/winners.php" target="" title=""><div style="direction: ltr;"></div></a></div></div> text/html 2019-01-15T16:36:41+01:00 3DFILES.mihanblog.com مجید ملک زاده دانلود رایگان فایل سه بعدی انگشتر ایتالیایی http://3DFILES.mihanblog.com/post/190 <div><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="6">دانلود رایگان فایل سه بعدی انگشتر ایتالیایی</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/amgh_ring-italy-3d-model-stl-3dm.jpg" alt=""></div> text/html 2019-01-13T19:01:48+01:00 3DFILES.mihanblog.com مجید ملک زاده دانلود رایگان فایل سه بعدی انگشتر جواهرات http://3DFILES.mihanblog.com/post/189 <div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Yekan">دانلود رایگان فایل سه بعدی انگشتر جواهرات&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/nb7v_diamond-ring-3d-model-stl-3dm.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.youtube.com/watch?v=BPGx3W5f3wc" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-12-03T13:20:09+01:00 3DFILES.mihanblog.com مجید ملک زاده راینو چیست؟ http://3DFILES.mihanblog.com/post/187 <p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>راینوسروس تری‌دی (به انگلیسی: Rhinoceros 3D) معروف به راینو از دسته نرم‌افزارهای طراحی صنعتی به کمک کامپیوتر CAID (مخفف عبارات Computer Aided Industrial Design) می‌باشد که توسط شرکت رابرت مکنیل و همکاران در سال ۱۹۸۰ ایجاد شد. این نرم‌افزار برای مهندسان طراحی صنعتی، معماری، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، و همچنین طراحی بازی‌های رایانه‌ای کاربرد دارد. این نرم‌افزار قابلیت مدلسازی به شیوهٔ نربز (NURBS) را دارا می‌باشد.</b></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>رقیب اصلی نرم‌افزار راینوسروس تری‌دی در بازار آلیاس می‌باشد.</b></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>این نرم‌افزار به همراه افزونه‌های قدرتمند بسیار که از طریق سایت این نرم‌افزار قابل دانلود است مجموعه‌ای مناسب در جهت مدل سازی‌های سه بعدی برای طراحان به حساب می‌آید. کارکردهای مناسب و ساده این نرم‌افزار در تشکیل صفحه‌ها و حجم‌های منحنی از نقاط قوت این برنامه به حساب می‌آید. افزونه ی گراسهاپر که از راینو 6 جز ابزار برنامه قرار گرفته‌است , این امکان را برای طراحان و برنامه نویسان فراهم می‌کند که بتوانند با استفاده از برنامه‌نویسی تصویری (visual programing) حجم‌های مورد نظر خود را تولید نمایند.</b></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>در حال حاضر در کشور ما این نرم افزار به همراه پلاگین هایی مثل ماتریکس در عرصه جواهرات بسیار پرکاربرد می باشد و حوزه جواهرات و پرینت سه بعدی جواهرات بخش وسیعی از پیشرفت های خود را مدیون این نرم افزار می باشد.برای دانلود پلاگین ها و اطلاعات بیشتر در حوزه پلاگین های موجود در مورد این نرم افزار می توانید از سایت زیر کمک بگیرید:</b></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b style="direction: ltr;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; https://www.food4rhino.com&nbsp; &nbsp;</b></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b style="direction: ltr;"><br></b></font></p><p style="text-align: left; margin: 0.5em 0px; line-height: inherit;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><br></b></font></p> text/html 2018-06-23T20:15:51+01:00 3DFILES.mihanblog.com مجید ملک زاده فایل سه بعدی طراحی شده انگشتر جواهرات مارکیز کد M 03 http://3DFILES.mihanblog.com/post/186 <div style="text-align: center;"><b><font size="5"><span style="font-family: Mihan-Yekan;">فایل طراحی سه بعدی طلا و جواهرات&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan;">آماده</span><span style="font-family: Mihan-Yekan;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan;">دانلود و پرینت</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/sbvp_3_b.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"><strong><span data-mce-style="font-size: 18pt;" style="font-size: 18pt;">معرفی محصول: انگشتر جواهرات مارکیز کد M 03</span></strong></p><p data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"><span data-mce-style="font-family: 'book antiqua', palatino;" style="font-family: &quot;book antiqua&quot;, palatino;"><strong><span data-mce-style="font-size: 18pt;" style="font-size: 18pt;">سایز انگشتر: 54 اروپا (قابلیت سایز کردن دستی دارد)</span></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"><span data-mce-style="font-family: 'book antiqua', palatino;" style="font-family: &quot;book antiqua&quot;, palatino;"><strong><span data-mce-style="font-size: 18pt;" style="font-size: 18pt;">وزن کل الماس های استفاده شده:&nbsp;0.78&nbsp;قیراط&nbsp;</span></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"><span data-mce-style="font-family: 'book antiqua', palatino;" style="font-family: &quot;book antiqua&quot;, palatino;"><strong><span data-mce-style="font-size: 18pt;" style="font-size: 18pt;">وزن انگشتر:</span></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"><span data-mce-style="font-family: 'book antiqua', palatino;" style="font-family: &quot;book antiqua&quot;, palatino;"><strong><span data-mce-style="font-size: 18pt;" style="font-size: 18pt;">5.200&nbsp;گرم( طلای 18 عیار)</span></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"><span data-mce-style="font-family: 'book antiqua', palatino;" style="font-family: &quot;book antiqua&quot;, palatino;"><strong><span data-mce-style="font-size: 18pt;" style="font-size: 18pt;">3.500&nbsp;گرم (نقره عیار 925)</span></strong></span></p><p dir="ltr" data-mce-style="text-align: left;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left;">&nbsp;</p><p dir="ltr" data-mce-style="text-align: left;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left;"><strong><span data-mce-style="font-size: 18pt;" style="font-size: 18pt;">Product introduction: Marquis jewelry ring M 03&nbsp;code</span></strong><br><strong><span data-mce-style="font-size: 18pt;" style="font-size: 18pt;">Ring size: 54 euros (handy size capability)</span></strong><br><strong><span data-mce-style="font-size: 18pt;" style="font-size: 18pt;">Total diamonds used: 0.78 carats</span></strong><br><strong><span data-mce-style="font-size: 18pt;" style="font-size: 18pt;">Ring weight:</span></strong><br><strong><span data-mce-style="font-size: 18pt;" style="font-size: 18pt;">5.200&nbsp;grams (18ct gold)</span></strong><br><strong><span data-mce-style="font-size: 18pt;" style="font-size: 18pt;">3.500&nbsp;grams (silver 925)</span></strong></p><p dir="ltr" data-mce-style="text-align: left;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left;">&nbsp;</p><p dir="ltr" data-mce-style="text-align: left;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left;">&nbsp;</p><p dir="ltr" data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;">&nbsp;</p><p dir="rtl" data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"><strong><span data-mce-style="font-size: 18pt;" style="font-size: 18pt;">مشخصات سنگ های استفاده شده( Specifications of used stones):</span></strong><br><br></p><p dir="rtl" data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"><img src="http://www.upsara.com/images/ahh7_1.png" alt="" width="293" height="225" data-mce-src="http://www.upsara.com/images/ahh7_1.png" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p dir="ltr" data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;">&nbsp;</p><p data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;">&nbsp;&nbsp;</p><p dir="rtl" data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;">&nbsp;</p><p dir="rtl" data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span data-mce-style="font-size: 18pt;" style="font-size: 18pt;"><strong>دقت داشته باشید پس از خرید و دانلود فایل می توانید به راحتی آن را پرینت و تولید کنید و ساپورت گذاری آنها بصورت حرفه ای انجام شده است.</strong></span></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p dir="rtl" style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; padding: 5px; line-height: 24px; font-size: 15px; color: rgb(55, 58, 60); text-align: right;"><span style="box-sizing: inherit; font-size: 18pt; background-color: rgb(255, 153, 204);"><span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700;"><font face="Mihan-Yekan">موارد موجود در بسته خریداری شده:</font></span></span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; padding: 5px; line-height: 24px; font-size: 15px; color: rgb(55, 58, 60); text-align: right;"><span style="box-sizing: inherit; font-size: 14pt;"><span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700;"><font face="Mihan-Yekan">-فایل سه بعدی طراحی شده در محیط ماتریکس</font></span></span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; padding: 5px; line-height: 24px; font-size: 15px; color: rgb(55, 58, 60); text-align: right;"><span style="box-sizing: inherit; font-size: 14pt;"><span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700;"><font face="Mihan-Yekan">-فایل سه بعدی انگشتر ساپورت گذاری شده آماده پرینت به صورت فایل STL</font></span></span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; padding: 5px; line-height: 24px; font-size: 15px; color: rgb(55, 58, 60); text-align: right;"><span style="box-sizing: inherit; font-size: 14pt;"><span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700;"><font face="Mihan-Yekan">-رندر های با کیفیت انگشتر جهت نمایش به مشتریان</font></span></span></p><p><font face="Mihan-Yekan" color="#ff0000" size="6"><strong>دانلود کنید.پرینت کنید</strong></font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="6" color="#6600cc"><strong>از طراحی تا ساخت&nbsp; فقط درسه ثانیه</strong></font></p><p><span style="color: rgb(55, 58, 60); font-family: Mihan-Yekan; font-weight: 700;"><font size="6">برای خرید و اطلاعات بیشتر وارد فروشگاه ما شوید.</font></span></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="6" color="#6600cc"><strong>برای ورود به فروشگاه بر روی تصویر زیر کلیک کنید</strong></font></p><p><br></p><p><a href="http://3djewel.ir/" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/okyw_images_(1).png" alt=""></a></p><div><font face="Mihan-Yekan" size="6" color="#6600cc"><strong><br></strong></font></div></div> text/html 2018-06-23T19:25:15+01:00 3DFILES.mihanblog.com مجید ملک زاده فایل سه بعدی طراحی شده انگشتر جواهرات مارکیز کد M 02 http://3DFILES.mihanblog.com/post/185 <div style="text-align: center;"><b><font size="5"><span style="font-family: Mihan-Yekan;">فایل طراحی سه بعدی طلا و جواهرات&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan;">آماده</span><span style="font-family: Mihan-Yekan;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan;">دانلود و پرینت</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/iguy_original_b.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"><strong><span data-mce-style="font-size: 18pt;" style="font-size: 18pt;">معرفی محصول: انگشتر جواهرات مارکیز کد M 02</span></strong></p><p data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"><span data-mce-style="font-family: 'book antiqua', palatino;" style="font-family: &quot;book antiqua&quot;, palatino;"><strong><span data-mce-style="font-size: 18pt;" style="font-size: 18pt;">سایز انگشتر: 54 اروپا (قابلیت سایز کردن دستی دارد)</span></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"><span data-mce-style="font-family: 'book antiqua', palatino;" style="font-family: &quot;book antiqua&quot;, palatino;"><strong><span data-mce-style="font-size: 18pt;" style="font-size: 18pt;">وزن کل الماس های استفاده شده:&nbsp;0.70 قیراط&nbsp;</span></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"><span data-mce-style="font-family: 'book antiqua', palatino;" style="font-family: &quot;book antiqua&quot;, palatino;"><strong><span data-mce-style="font-size: 18pt;" style="font-size: 18pt;">وزن انگشتر:</span></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"><span data-mce-style="font-family: 'book antiqua', palatino;" style="font-family: &quot;book antiqua&quot;, palatino;"><strong><span data-mce-style="font-size: 18pt;" style="font-size: 18pt;">4.250&nbsp;گرم( طلای 18 عیار)</span></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"><span data-mce-style="font-family: 'book antiqua', palatino;" style="font-family: &quot;book antiqua&quot;, palatino;"><strong><span data-mce-style="font-size: 18pt;" style="font-size: 18pt;">2.86&nbsp;گرم (نقره عیار 925)</span></strong></span></p><p dir="ltr" data-mce-style="text-align: left;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left;">&nbsp;</p><p dir="ltr" data-mce-style="text-align: left;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left;"><strong><span data-mce-style="font-size: 18pt;" style="font-size: 18pt;">Product introduction: Marquis jewelry ring M 02 code</span></strong><br><strong><span data-mce-style="font-size: 18pt;" style="font-size: 18pt;">Ring size: 54 euros (handy size capability)</span></strong><br><strong><span data-mce-style="font-size: 18pt;" style="font-size: 18pt;">Total diamonds used: .70 carats</span></strong><br><strong><span data-mce-style="font-size: 18pt;" style="font-size: 18pt;">Ring weight:</span></strong><br><strong><span data-mce-style="font-size: 18pt;" style="font-size: 18pt;">4.25&nbsp;grams (18ct gold)</span></strong><br><strong><span data-mce-style="font-size: 18pt;" style="font-size: 18pt;">2.86&nbsp;grams (silver 925)</span></strong></p><p dir="ltr" data-mce-style="text-align: left;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left;">&nbsp;</p><p dir="ltr" data-mce-style="text-align: left;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left;">&nbsp;</p><p dir="ltr" data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;">&nbsp;</p><p dir="rtl" data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"><strong><span data-mce-style="font-size: 18pt;" style="font-size: 18pt;">مشخصات سنگ های استفاده شده( Specifications of used stones):</span></strong><br><br></p><p dir="rtl" data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"><img src="http://www.upsara.com/images/hdv_1.png" alt="" width="293" height="166" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"><br></p><p dir="ltr" data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;">&nbsp;</p><p dir="rtl" data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;">&nbsp;</p><p dir="rtl" data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span data-mce-style="font-size: 18pt;" style="font-size: 18pt;"><strong>دقت داشته باشید پس از خرید و دانلود فایل می توانید به راحتی آن را پرینت و تولید کنید و ساپورت گذاری آنها بصورت حرفه ای انجام شده است.</strong></span></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p dir="rtl" style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; padding: 5px; line-height: 24px; font-size: 15px; color: rgb(55, 58, 60); text-align: right;"><span style="box-sizing: inherit; font-size: 18pt; background-color: rgb(255, 153, 204);"><span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700;"><font face="Mihan-Yekan">موارد موجود در بسته خریداری شده:</font></span></span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; padding: 5px; line-height: 24px; font-size: 15px; color: rgb(55, 58, 60); text-align: right;"><span style="box-sizing: inherit; font-size: 14pt;"><span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700;"><font face="Mihan-Yekan">-فایل سه بعدی طراحی شده در محیط ماتریکس</font></span></span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; padding: 5px; line-height: 24px; font-size: 15px; color: rgb(55, 58, 60); text-align: right;"><span style="box-sizing: inherit; font-size: 14pt;"><span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700;"><font face="Mihan-Yekan">-فایل سه بعدی انگشتر ساپورت گذاری شده آماده پرینت به صورت فایل STL</font></span></span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; padding: 5px; line-height: 24px; font-size: 15px; color: rgb(55, 58, 60); text-align: right;"><span style="box-sizing: inherit; font-size: 14pt;"><span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700;"><font face="Mihan-Yekan">-رندر های با کیفیت انگشتر جهت نمایش به مشتریان</font></span></span></p><p><font face="Mihan-Yekan" color="#ff0000" size="6"><strong>دانلود کنید.پرینت کنید</strong></font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="6" color="#6600cc"><strong>از طراحی تا ساخت&nbsp; فقط درسه ثانیه</strong></font></p><p><span style="color: rgb(55, 58, 60); font-family: Mihan-Yekan; font-weight: 700;"><font size="6">برای خرید و اطلاعات بیشتر وارد فروشگاه ما شوید.</font></span></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="6" color="#6600cc"><strong>برای ورود به فروشگاه بر روی تصویر زیر کلیک کنید</strong></font></p><p><br></p><p><a href="http://3djewel.ir/" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/okyw_images_(1).png" alt=""></a></p><div><font face="Mihan-Yekan" size="6" color="#6600cc"><strong><br></strong></font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-06-22T19:42:32+01:00 3DFILES.mihanblog.com مجید ملک زاده فایل سه بعدی طراحی شده انگشتر جواهرات مارکیز کد M01 http://3DFILES.mihanblog.com/post/183 <div style="text-align: center;"><b><font size="5"><span style="font-family: Mihan-Yekan;">فایل طراحی سه بعدی طلا و جواهرات&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan;">آماده</span><span style="font-family: Mihan-Yekan;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Yekan;">دانلود و پرینت</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/f85b_original_b.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"><strong><span data-mce-style="font-size: 18pt;" style="font-size: 18pt;">معرفی محصول: انگشتر جواهرات مارکیز کد M 01</span></strong></p><p data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"><span data-mce-style="font-family: 'book antiqua', palatino;" style="font-family: &quot;book antiqua&quot;, palatino;"><strong><span data-mce-style="font-size: 18pt;" style="font-size: 18pt;">سایز انگشتر: 54 اروپا (قابلیت سایز کردن دستی دارد)</span></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"><span data-mce-style="font-family: 'book antiqua', palatino;" style="font-family: &quot;book antiqua&quot;, palatino;"><strong><span data-mce-style="font-size: 18pt;" style="font-size: 18pt;">وزن کل الماس های استفاده شده: 1.21 قیراط&nbsp;</span></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"><span data-mce-style="font-family: 'book antiqua', palatino;" style="font-family: &quot;book antiqua&quot;, palatino;"><strong><span data-mce-style="font-size: 18pt;" style="font-size: 18pt;">وزن انگشتر:</span></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"><span data-mce-style="font-family: 'book antiqua', palatino;" style="font-family: &quot;book antiqua&quot;, palatino;"><strong><span data-mce-style="font-size: 18pt;" style="font-size: 18pt;">5.950 گرم( طلای 18 عیار)</span></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"><span data-mce-style="font-family: 'book antiqua', palatino;" style="font-family: &quot;book antiqua&quot;, palatino;"><strong><span data-mce-style="font-size: 18pt;" style="font-size: 18pt;">3.940 گرم (نقره عیار 925)</span></strong></span></p><p dir="ltr" data-mce-style="text-align: left;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left;">&nbsp;</p><p dir="ltr" data-mce-style="text-align: left;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left;"><strong><span data-mce-style="font-size: 18pt;" style="font-size: 18pt;">Product introduction: Marquis jewelry ring M 01 code</span></strong><br><strong><span data-mce-style="font-size: 18pt;" style="font-size: 18pt;">Ring size: 54 euros (handy size capability)</span></strong><br><strong><span data-mce-style="font-size: 18pt;" style="font-size: 18pt;">Total diamonds used: 1.21 carats</span></strong><br><strong><span data-mce-style="font-size: 18pt;" style="font-size: 18pt;">Ring weight:</span></strong><br><strong><span data-mce-style="font-size: 18pt;" style="font-size: 18pt;">5.950 grams (18ct gold)</span></strong><br><strong><span data-mce-style="font-size: 18pt;" style="font-size: 18pt;">3,940 grams (silver 925)</span></strong></p><p dir="ltr" data-mce-style="text-align: left;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left;">&nbsp;</p><p dir="ltr" data-mce-style="text-align: left;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left;">&nbsp;</p><p dir="ltr" data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;">&nbsp;</p><p dir="rtl" data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"><strong><span data-mce-style="font-size: 18pt;" style="font-size: 18pt;">مشخصات سنگ های استفاده شده( Specifications of used stones):</span></strong><br><br></p><p dir="rtl" data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"><img src="http://www.upsara.com/images/cw29_1.png" alt="مشخصات سنگ های استفاده شده" width="299" height="247" data-mce-src="http://www.upsara.com/images/cw29_1.png" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p dir="ltr" data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;">&nbsp;</p><p dir="rtl" data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;">&nbsp;</p><p dir="rtl" data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span data-mce-style="font-size: 18pt; background-color: #00ffff;" style="font-size: 18pt; background-color: rgb(0, 255, 255);"><strong>دقت داشته باشید پس از خرید و دانلود فایل می توانید به راحتی آن را پرینت و تولید کنید و ساپورت گذاری آنها بصورت حرفه ای انجام شده است.</strong></span></p><p dir="rtl" data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;">&nbsp;</p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p dir="rtl" style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; padding: 5px; line-height: 24px; font-size: 15px; color: rgb(55, 58, 60); text-align: right;"><span style="box-sizing: inherit; font-size: 18pt; background-color: rgb(255, 153, 204);"><span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700;"><font face="Mihan-Yekan">موارد موجود در بسته خریداری شده:</font></span></span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; padding: 5px; line-height: 24px; font-size: 15px; color: rgb(55, 58, 60); text-align: right;"><span style="box-sizing: inherit; font-size: 14pt;"><span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700;"><font face="Mihan-Yekan">-فایل سه بعدی طراحی شده در محیط ماتریکس</font></span></span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; padding: 5px; line-height: 24px; font-size: 15px; color: rgb(55, 58, 60); text-align: right;"><span style="box-sizing: inherit; font-size: 14pt;"><span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700;"><font face="Mihan-Yekan">-فایل سه بعدی انگشتر ساپورت گذاری شده آماده پرینت به صورت فایل STL</font></span></span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; padding: 5px; line-height: 24px; font-size: 15px; color: rgb(55, 58, 60); text-align: right;"><span style="box-sizing: inherit; font-size: 14pt;"><span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700;"><font face="Mihan-Yekan">-رندر های با کیفیت انگشتر جهت نمایش به مشتریان</font></span></span></p><p><font face="Mihan-Yekan" color="#ff0000" size="6"><strong>دانلود کنید.پرینت کنید</strong></font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="6" color="#6600cc"><strong>از طراحی تا ساخت&nbsp; فقط درسه ثانیه</strong></font></p><p><span style="color: rgb(55, 58, 60); font-family: Mihan-Yekan; font-weight: 700;"><font size="6">برای خرید و اطلاعات بیشتر وارد فروشگاه ما شوید.</font></span></p><p><a href="http://3djewel.ir/" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/okyw_images_(1).png" alt=""></a></p><div><font face="Mihan-Yekan" size="6" color="#6600cc"><strong><br></strong></font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-06-12T19:35:00+01:00 3DFILES.mihanblog.com مجید ملک زاده فروشگاه طراحی سه بعدی آماده طلا و جواهرات http://3DFILES.mihanblog.com/post/182 <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><strong>همکاران عزیز می توانید بهترین طراحی ها را با کمترین قیمت و فقط در چند ثانیه دانلود کنید و از بهترین طراحیها نهایت لذت و استفاده را ببرید.</strong> </font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><strong><br></strong></font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="6"><strong style="background-color: rgb(153, 255, 255);">تمام طرح ها به صورت فایل سه بعدی به همراه فایل آماده پرینت و ساپورت گذاری شده است.</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" color="#ff0000" size="6"><strong style=""><br></strong></font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" color="#ff0000" size="6"><strong style="">دانلود کنید.پرینت کنید</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="6" color="#6600cc"><strong style="background-color: rgb(255, 255, 255);">از طراحی تا ساخت&nbsp; فقط درسه ثانیه</strong></font></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="6" color="#6600cc"><b> </b></font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><strong style="">دانلود و اطلاعات بیشتر درفروشگاه طراحی سه بعدی آماده طلا و جواهرات</strong> </font></p> <p style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Yekan" size="5"><b>برای ورود به فروشگاه بر روی تصویر زیر کلیک کنید</b></font></p><p style="text-align: center;"><a href="http://3djewel.ir/" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/okyw_images_(1).png" alt=""></a></p> <p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><strong><font face="Mihan-Yekan" size="4">درصورت نیاز جهت مشاوره و کسب اطلاعت بیشتر می توانید با شماره 09357509800 یا 09366516581 تماس بگیرید.</font></strong> </p> text/html 2018-04-01T16:02:00+01:00 3DFILES.mihanblog.com مجید ملک زاده طراحی مدال طلای گردنبند شرف الشمس http://3DFILES.mihanblog.com/post/150 <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><strong style="">نمونه سفارشات مدل سازی طلا و جواهراتی که به سفارش مشتریان عزیز طراحی و تولید گردیده است.</strong> </font></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.upsara.com/images/onld_160.jpg" alt=""> </p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><br></span> </p> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.upsara.com/images/lc8u_160.jpg" alt=""> </p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><strong style="">برای ثبت سفارش طراحی های خود با شماره تلفن 09366516581 تماس بگیرید</strong>.<img src="برای ثبت سفارش طراحی های خود با شماره تلفن 09366516581 تماس بگیرید." alt="" style=""></font> </p> text/html 2018-04-01T06:31:00+01:00 3DFILES.mihanblog.com مجید ملک زاده طراحی سه بعدی دستبند طلای جواهرات فوق العاده زیبا http://3DFILES.mihanblog.com/post/167 <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><strong>طراحی سه بعدی دستبند طلای جواهرات</strong> </font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><strong><br></strong> </font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><strong>نمونه سفارشات مدل سازی طلا و جواهراتی که به سفارش مشتریان عزیز طراحی و تولید گردیده است.</strong> </font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><img src="http://www.upsara.com/images/ivb_43.jpg" alt=""> </font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><img src="http://www.upsara.com/images/ovb9_44.jpg" alt=""> </font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><img src="http://www.upsara.com/images/qfb9_45.jpg" alt=""> </font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><img src="http://www.upsara.com/images/g6ws_46.jpg" alt=""> </font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><strong style="">برای ثبت سفارشات طراحی خود با شماره تلفن 09366516581 تماس بگیرید</strong><span style="text-align: center;">.</span><img src="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/150/atrty/1515328033/avrvy/1314012//key/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%2009366516581%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF." alt="" style=""></font> </p> text/html 2018-04-01T04:31:00+01:00 3DFILES.mihanblog.com مجید ملک زاده طراحی سه بعدی انگشتر حلقه و پشت حلقه سولیتر با نرم افزار ماتریکس و راینو http://3DFILES.mihanblog.com/post/166 <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><strong>نمونه سفارشات مدل سازی طلا و جواهراتی که به سفارش مشتریان عزیز طراحی و تولید گردیده است.</strong> </font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><strong><br></strong> </font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><img src="http://www.upsara.com/images/zigm_40.jpg" alt=""><img src="http://www.upsara.com/images/ipo_41.jpg" alt=""> </font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan"><font size="4"><img src="http://www.upsara.com/images/hde_42.jpg" alt=""></font><font size="5"><strong style="">برای ثبت سفارش طراحی های خود با شماره تلفن 09366516581 تماس بگیرید</strong><span style="text-align: center;">.</span></font><img src="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/150/atrty/1515328033/avrvy/1314012//key/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%2009366516581%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF." alt="" style="font-size: large;"></font> </p>