دانلود رایگان مدل سه بعدی ****طراحی ، سه بعدی سازی ورندرینگ پروژه های طلا و جواهرات،طراحی صنعتی و مکانیک در محیط نرم افزارهای: Solidwork 3dmax Rhinoceros Matrix Keyshot V-ray ****خدمات پرینت سه بعدی طلا و جواهرات ،محصول ،ارائه نمونه اولیه،تندیس و... مهندس مجید ملک زاده 09366516581 09357509800 مشاوره و آموزش طراحی سه بعدی با نرم افزار راینو و ماتریکس در طراحی جواهرات ،روشنایی و طراحی محصول http://3dfiles.ir 2018-05-25T14:11:36+01:00 text/html 2018-04-23T19:35:00+01:00 3dfiles.ir مجید ملک زاده فروشگاه طراحی سه بعدی آماده طلا و جواهرات http://3dfiles.ir/post/182 <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><strong>همکاران عزیز می توانید بهترین طراحی ها را با کمترین قیمت و فقط در چند ثانیه دانلود کنید و از بهترین طراحیها نهایت لذت و استفاده را ببرید.</strong> </font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><strong><br></strong> </font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><strong>دانلود و اطلاعات بیشتر درفروشگاه طراحی سه بعدی آماده طلا و جواهرات</strong> </font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><strong>برای ورود به فروشگاه بر روی تصویر زیر کلیک کنید</strong> </font></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://3dfiles.sellfile.ir/" target="_blank" title=""><img src="http://www.upsara.com/images/okyw_images_(1).png" alt="" "=""></a></p> <p style="text-align: center;"><strong><font face="Mihan-Yekan" size="4">درصورت نیاز جهت مشاوره و کسب اطلاعت بیشتر می توانید با شماره 09357509800 یا 09366516581 تماس بگیرید.</font></strong> </p> text/html 2018-04-01T16:02:00+01:00 3dfiles.ir مجید ملک زاده طراحی مدال طلای گردنبند شرف الشمس http://3dfiles.ir/post/150 <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><strong style="">نمونه سفارشات مدل سازی طلا و جواهراتی که به سفارش مشتریان عزیز طراحی و تولید گردیده است.</strong> </font></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.upsara.com/images/onld_160.jpg" alt=""> </p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><br></span> </p> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.upsara.com/images/lc8u_160.jpg" alt=""> </p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><strong style="">برای ثبت سفارش طراحی های خود با شماره تلفن 09366516581 تماس بگیرید</strong>.<img src="برای ثبت سفارش طراحی های خود با شماره تلفن 09366516581 تماس بگیرید." alt="" style=""></font> </p> text/html 2018-04-01T06:31:00+01:00 3dfiles.ir مجید ملک زاده طراحی سه بعدی دستبند طلای جواهرات فوق العاده زیبا http://3dfiles.ir/post/167 <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><strong>طراحی سه بعدی دستبند طلای جواهرات</strong> </font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><strong><br></strong> </font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><strong>نمونه سفارشات مدل سازی طلا و جواهراتی که به سفارش مشتریان عزیز طراحی و تولید گردیده است.</strong> </font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><img src="http://www.upsara.com/images/ivb_43.jpg" alt=""> </font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><img src="http://www.upsara.com/images/ovb9_44.jpg" alt=""> </font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><img src="http://www.upsara.com/images/qfb9_45.jpg" alt=""> </font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><img src="http://www.upsara.com/images/g6ws_46.jpg" alt=""> </font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><strong style="">برای ثبت سفارشات طراحی خود با شماره تلفن 09366516581 تماس بگیرید</strong><span style="text-align: center;">.</span><img src="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/150/atrty/1515328033/avrvy/1314012//key/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%2009366516581%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF." alt="" style=""></font> </p> text/html 2018-04-01T04:31:00+01:00 3dfiles.ir مجید ملک زاده طراحی سه بعدی انگشتر حلقه و پشت حلقه سولیتر با نرم افزار ماتریکس و راینو http://3dfiles.ir/post/166 <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><strong>نمونه سفارشات مدل سازی طلا و جواهراتی که به سفارش مشتریان عزیز طراحی و تولید گردیده است.</strong> </font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><strong><br></strong> </font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><img src="http://www.upsara.com/images/zigm_40.jpg" alt=""><img src="http://www.upsara.com/images/ipo_41.jpg" alt=""> </font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan"><font size="4"><img src="http://www.upsara.com/images/hde_42.jpg" alt=""></font><font size="5"><strong style="">برای ثبت سفارش طراحی های خود با شماره تلفن 09366516581 تماس بگیرید</strong><span style="text-align: center;">.</span></font><img src="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/150/atrty/1515328033/avrvy/1314012//key/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%2009366516581%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF." alt="" style="font-size: large;"></font> </p> text/html 2018-04-01T02:31:00+01:00 3dfiles.ir مجید ملک زاده طراحی سه بعدی انگشتر فوق العاده زیبای فلاور و مارکیز http://3dfiles.ir/post/164 <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><strong style="">نمونه سفارشات مدل سازی طلا و جواهراتی که به سفارش مشتریان عزیز طراحی و تولید گردیده است.</strong> </font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><strong><br></strong> </font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><img src="http://www.upsara.com/images/geq6_34.jpg" alt=""> </font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><img src="http://www.upsara.com/images/dbfv_35.jpg" alt=""> </font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan"><font size="4"><img src="http://www.upsara.com/images/w3zk_36.jpg" alt=""></font><font size="5"><strong style="">برای ثبت سفارش طراحی های خود با شماره تلفن 09366516581 تماس بگیرید</strong><span style="text-align: center;">.</span></font><img src="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/150/atrty/1515328033/avrvy/1314012//key/برای ثبت سفارش طراحی های خود با شماره تلفن 09366516581 تماس بگیرید." alt="" style="font-size: large;"></font> </p> text/html 2018-03-31T23:31:00+01:00 3dfiles.ir مجید ملک زاده طراحی مدال گردنبند فیروزه http://3dfiles.ir/post/133 <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><strong>نمونه سفارشات مدل سازی طلا و جواهراتی که به سفارش مشتریان عزیز طراحی و تولید گردیده است.</strong> </font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><img src="http://www.upsara.com/images/qos_72.png" alt="" "=""> </font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><img src="http://www.upsara.com/images/3wzd_83.png" alt=""> </font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><strong style="">برای ثبت سفارش طراحی های خود با شماره تلفن 09366516581 تماس بگیرید</strong>.</font> </p> text/html 2018-03-31T22:31:00+01:00 3dfiles.ir مجید ملک زاده مدل اماده سه بعدی راه پله برای طراحی فضای داخلی در راینو http://3dfiles.ir/post/97 <p></p><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large;"><b>مدل اماده سه بعدی راه پله برای طراحی فضای داخلی در راینو</b></span></div><font size="5" face="Mihan-Yekan"><b><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.upsara.com/images/m2ny_tribune_rhino3d_model.jpg" alt=""></div></b></font> <p></p> text/html 2018-03-31T19:31:00+01:00 3dfiles.ir مجید ملک زاده طراحی سه بعدی انشگتر در ماتریکس http://3dfiles.ir/post/128 <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><strong><br></strong> </font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><strong>نمونه سفارشات مدل سازی جواهراتی که به سفارش مشتریان عزیز طراحی و تولید گردیده است.</strong> </font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><strong><br></strong> </font></p> <p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><img src="http://www.upsara.com/images/y51g_12.png" alt=""> </font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><img src="http://www.upsara.com/images/j36w_11.png" alt=""> </font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><img src="http://www.upsara.com/images/9o_10.png" alt="" "=""> </font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><strong style="">برای ثبت سفارش طراحی های خود با شماره تلفن 09366516581 تماس بگیرید</strong>.</font> </p> text/html 2018-03-31T14:27:00+01:00 3dfiles.ir مجید ملک زاده سفارشات مدل سازی سه بعدی http://3dfiles.ir/post/122 <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><strong><br></strong> </font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><strong>نمونه سفارشات مدل سازی جواهراتی که به سفارش مشتریان عزیز طراحی و تولید گردیده است.</strong> </font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><img src="http://www.upsara.com/images/4dti_14.png" alt=""> </font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><img src="http://www.upsara.com/images/dn20_13.png" alt=""> </font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><img src="http://www.upsara.com/images/n8aj_15.png" alt=""> </font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><strong style="">برای ثبت سفارش طراحی های خود با شماره تلفن 09366516581 تماس بگیرید</strong>.</font> </p> text/html 2018-03-31T09:31:00+01:00 3dfiles.ir مجید ملک زاده طراحی جدید انگشتر زنانه مارکیز جواهرات با نرم افزار http://3dfiles.ir/post/160 <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><strong>نمونه سفارشات مدل سازی طلا و جواهراتی که به سفارش مشتریان عزیز طراحی و تولید گردیده است. </strong> </font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><strong><br></strong> </font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><img src="http://www.upsara.com/images/yrro_21.jpg" alt=""> </font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><img src="http://www.upsara.com/images/3h8j_22.jpg" alt=""> </font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><img src="http://www.upsara.com/images/2ib3_20.jpg" alt=""> </font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan"><font size="5"><strong style="">برای ثبت سفارش طراحی های خود با شماره تلفن 09366516581 تماس بگیرید</strong><span style="text-align: center;">.</span></font><img src="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/150/atrty/1515328033/avrvy/1314012//key/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%2009366516581%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF." alt="" style="font-size: large;"></font> </p> text/html 2018-03-31T08:50:00+01:00 3dfiles.ir مجید ملک زاده طراحی سه بعدی انگشتر فلاور طرح جدید با ماتریکس و راینو http://3dfiles.ir/post/173 <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><strong><br></strong> </font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><strong>طراحی سه بعدی انگشتر فلاور طرح جدید با ماتریکس و راینو</strong> </font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><strong>نمونه سفارشات مدل سازی طلا و جواهراتی که به سفارش مشتریان عزیز طراحی و تولید گردیده است.</strong> </font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><img src="http://www.upsara.com/images/4es4_75.jpg" alt=""><img src="http://www.upsara.com/images/7on2_74.jpg" alt=""> </font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><strong style="">برای ثبت سفارش طراحی های خود با شماره تلفن 09366516581 تماس بگیرید</strong><span style="text-align: center;">.</span></font> </p> text/html 2018-03-31T07:31:00+01:00 3dfiles.ir مجید ملک زاده طراحی و مدلسازی سه بعدی مدال فوق العاده زیبای مروارید http://3dfiles.ir/post/159 <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><strong style="">نمونه سفارشات مدل سازی طلا و جواهراتی که به سفارش مشتریان عزیز طراحی و تولید گردیده است.</strong> </font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><img src="http://www.upsara.com/images/lwuo_14.jpg" alt=""> </font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><img src="http://www.upsara.com/images/lt79_15.jpg" alt=""> </font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><img src="http://www.upsara.com/images/q4zp_16.jpg" alt=""> </font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><strong><br></strong> </font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><strong style="">برای ثبت سفارش طراحی های خود با شماره تلفن 09366516581 تماس بگیرید</strong><span style="text-align: center;">.</span><img src="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/150/atrty/1515328033/avrvy/1314012//key/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%2009366516581%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF." alt="" style=""></font> </p> text/html 2018-03-31T05:00:00+01:00 3dfiles.ir مجید ملک زاده طراحی حرفه ای رکاب انگشتر مردانه فیروزه http://3dfiles.ir/post/162 <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><strong>نمونه سفارشات مدل سازی طلا و جواهراتی که به سفارش مشتریان عزیز طراحی و تولید گردیده است.</strong> </font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><img src="http://www.upsara.com/images/x4ci_27.jpg" alt=""> </font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><img src="http://www.upsara.com/images/z4t1_28.jpg" alt=""> </font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><img src="http://www.upsara.com/images/xinw_29.jpg" alt=""> </font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan"><font size="5"><strong style="">برای ثبت سفارش طراحی های خود با شماره تلفن 09366516581 تماس بگیرید</strong>.</font><img src="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/150/atrty/1515328033/avrvy/1314012//key/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%2009366516581%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF." alt="" style="font-size: large;"></font> </p> text/html 2018-03-30T16:06:00+01:00 3dfiles.ir مجید ملک زاده مدل سه بعدی میز شیشه ای برای محیط راینو http://3dfiles.ir/post/77 <p></p><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><br></font></div><font size="5" face="Mihan-Yekan"><div style="text-align: center;">مدل سه بعدی میز شیشه ای برای محیط راینو</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.upsara.com/images/34ss_low_table_glass_rhino3d_nurbs_model.jpg" alt=""></div></font><p></p> text/html 2018-03-30T05:37:00+01:00 3dfiles.ir مجید ملک زاده طراحی حلقه سولیتر تک تخمه با ماتریکس http://3dfiles.ir/post/156 <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b>نمونه سفارشات مدل سازی طلا و جواهراتی که به سفارش مشتریان عزیز طراحی و تولید گردیده است. </b></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b><br> </b></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b><img src="http://www.upsara.com/images/rn1q_1.jpg" alt=""> </b></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b><img src="http://www.upsara.com/images/dko1_2.jpg" alt=""> </b></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b><img src="http://www.upsara.com/images/u793_3.jpg" alt=""> </b></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><b><img src="http://www.upsara.com/images/g6h1_4.jpg" alt=""> </b></font></p> <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b style="">برای ثبت سفارش طراحی های خود با شماره تلفن 09366516581 تماس بگیرید<span style="text-align: center;">.</span><img src="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/150/atrty/1515328033/avrvy/1314012//key/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%2009366516581%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF." alt="" style=""></b></font> </p>